Αποσπάσματα από βιβλία και ποιήματα του

http://www.myriobiblos.gr/texts/contents_kosmopoulos_gr.html